Vergoedingen en Kosten

VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2018

De onderstaande verzekeraars vergoeden de inzet van gecertificeerde mantelzorgmakelaars  die zijn aangesloten bij de Beroepsvereniging voor Mantelzorgmakelaars, de BMZM.
Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden. Ik adviseer u om bij uw verzekeraar na te vragen of inzet van de mantelzorgmakelaar vergoed wordt.

N.B. In het overzicht zijn de werkgeverscollectiviteiten zoals bijvoorbeeld de gemeente-polissen en de zorgprofessionals-polissen niet meegenomen. Hebt u een collectiviteitsverzekering, dan kunt u zelf uw verzekering vragen of de inzet van de mantelzorgmakelaar vergoed wordt.

De kosten die door de zorgverzekering vergoed worden zijn afhankelijk van uw aanvullend pakket. Er worden duidelijke afspraken met u gemaakt welke diensten hierbinnen mogelijk zijn.

Klik hier voor de huidige vergoedingen

Hoewel dit dekkingsoverzicht met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan ontleend worden.

Gemeenten

Sommige gemeenten in Noord-Holland, Noord-Brabant en Limburg vergoeden de mantelzorgmakelaar uit WMO- middelen. Kijk op www.mantelzorgmakelaar.nl voor meer informatie.

PGB (Persoons Gebonden Budget)

Met een PGB kunt u de mantelzorgmakelaar vergoeden vanuit de bestedingsvrije ruimte.

Werkgever

Steeds meer werkgevers vergoeden de mantelzorgmakelaar omdat inzet van de mantelzorgmakelaar vaak leidt tot preventie en reductie van ziekteverzuim.

Kosten

Voor diensten van de mantelzorgmakelaar die niet vergoed worden door de zorgverzekering, gemeente, PGB of werkgever, geldt een uurtarief. Hierin zijn reistijd, telefoon- , kopieer- , en portokosten verdisconteerd. U kunt hiervoor vooraf contact met mij opnemen.

Te verrichten diensten, tarief en tijdsinvestering worden schriftelijk overeengekomen.
U ontvangt periodiek een factuur met een overzicht van uitgezette acties en de daarbij behorende urenregistratie.