Mededeling

Beste mantelzorger,

 

 

Per 1 januari 2019 blijf ik actief als onafhankelijk cliëntondersteuner voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ).
Hebt u een WLZ-indicatie en wilt u ondersteuning, klik dan op de hier onderstaande link voor meer informatie.

 

https://onafhankelijkeclientondersteuner.nl/

 

 

 

U kunt mij bereiken op 06-18635482 of via het contactformulier op deze site. (klik hier)

 

 

Na 5,5 jaar met veel plezier als mantelzorgmakelaar gewerkt te hebben, stop ik per 01-01-2019 met mijn werkzaamheden.

Ik dank u hartelijk voor het in mij gestelde vertrouwen. U kunt mij altijd benaderen voor een mantelzorgmakelaar bij u in de buurt.

 
 

Werkende mantelzorgers

Uit een rapport dat op 24 maart 2015 werd uitgegeven door het Sociaal en Cultureel Planbureau(SCP) blijkt dat mantelzorgers niet korter gaan werken vanwege de zorg voor hun naaste, maar dat ze zich sneller ziek melden.

De belangrijkste bevindingen uit het rapport zijn:

- Het aantal mantelzorgers onder werkenden groeit: van 13% in 2004 naar 18% in 2012

- De toename is het sterkst onder vrouwen van 45-65 jaar en mensen met een werkweek tot 28 uur. Deze groepen geven veruit het vaakst hulp.

- Werkenden die met mantelzorg beginnen, verminderen hun arbeidsduur niet vaker dan anderen. de hulp gaat dus vaak ten koste van de eigen vrije tijd.

- Het verzuim van werkenden stijgt na het oppakken van mantelzorg. dat is vooral zo als de zorg al minstens 2 jaar duurt. de ervaren gezondheid van werkenden verandert in het          algemeen niet als ze met de hulp beginnen. Naarmate de zorg intensiever wordt stijgt het verzuim. Vooral onder mantelzorgers die al minstens 2 jaar zorgen stijgt het percentage dat langdurend ziek is naar 24%.

De groei van het verzuim komt vermoedelijk voort uit de zorgsituatie zelf, die op zich al belastend is, de combinatie ervan met werk en de geringere vrije tijd.

 

Wat doet een Mantelzorgmakelaar?