Disclaimer

Wegwijs in Mantelzorg besteedt continue aandacht aan de informatie die op de website is geplaatst. Wegwijs in Mantelzorg kan echter niet garanderen dat deze informatie op het moment van raadplegen volledig en/of juist is. Dit geldt voor zowel de pagina's van Wegwijs in Mantelzorg alsmede verwijzingen naar sites elders. Wegwijs in Mantelzorg is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website of delen ervan te kunnen raadplegen.

 

Copyright: deze website en de inhoud ervan is het auteursrecht van Wegwijs in Mantelzorg. Niets hiervan mag vermenigvuldigd worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

 

 

Uitgebreide voorwaarden staan in de Algemene Voorwaarden van Wegwijs in mantelzorg.