Mededeling

Beste mantelzorger,

 

 

Per 1 januari 2019 blijf ik actief als onafhankelijk cliëntondersteuner voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ).
Hebt u een WLZ-indicatie en wilt u ondersteuning, klik dan op de hier onderstaande link voor meer informatie.

 

https://onafhankelijkeclientondersteuner.nl/

 

 

 

U kunt mij bereiken op 06-18635482 of via het contactformulier op deze site. (klik hier)

 

 

Na 5,5 jaar met veel plezier als mantelzorgmakelaar gewerkt te hebben, stop ik per 01-01-2019 met mijn werkzaamheden.

Ik dank u hartelijk voor het in mij gestelde vertrouwen. U kunt mij altijd benaderen voor een mantelzorgmakelaar bij u in de buurt.

 
 

Privacyverklaring Wegwijs in Mantelzorg

Privacyverklaring Wegwijs in mantelzorg

 

Wegwijs in mantelzorg wil u met deze verklaring informeren over haar beleid rondom de verwerking van persoonsgegevens. In de verklaring kunt u lezen wat er met uw gegevens gebeurt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

De dienstverlening van Wegwijs in mantelzorg is gericht op het regelen en organiseren van zaken waar mantelzorgers mee te maken krijgen op het gebied van zorg, wonen, arbeid, welzijn en inkomen.

Wegwijs in mantelzorg verwerkt algemene en bijzondere persoonsgegevens, waaronder gegevens over je zorgsituatie en gezondheid. Dit is nodig voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met Wegwijs in mantelzorg. Algemene gegevens kunnen (als u daar toestemming voor geeft) ook worden gebruikt om de dienstverlening van Wegwijs in mantelzorg te verbeteren, om de relatie met de cliënt te onderhouden en soms zijn ze nodig voor het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wegwijs in mantelzorg mag bijzondere persoonsgegevens alleen verwerken als u daar toestemming voor hebt gegeven. Om die reden laat Wegwijs in mantelzorg u een toestemmingsverklaring tekenen voor zowel het verwerken van algemene als bijzondere gegevens. Bijzondere persoonsgegevens worden nooit gebruikt voor marketingdoeleinden.

Indien de persoonsgegevens van een minderjarige (jonger dan 16 jaar) zijn, zal Wegwijs in mantelzorg de toestemmingsverklaring (mede) door ouders laten ondertekenen. Wegwijs in mantelzorg controleert of ouders de toestemming daadwerkelijk hebben gegeven.

Het kan voorkomen dat u bepaalde gegevens of toestemming niet wilt geven. Het gevolg daarvan kan zijn dat Wegwijs in mantelzorg geen overeenkomst met u af kan sluiten, of een deel van de afgesproken taken niet kan uitvoeren. Wegwijs in mantelzorg informeert u in dat geval wat de weigering voor gevolgen kan hebben.

Website

Wegwijs in mantelzorg houdt op haar website algemene bezoekgegevens en statistieken bij. Het  IP-adres, het tijdstip van opvraging en ingevulde gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden anoniem verzameld, behalve persoonsgegevens die u op contactformulieren invult.

Verkregen persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om de relatie met klanten te onderhouden, zoals het informeren over nieuwe diensten, blogs, nieuws, producten of functies van Wegwijs in mantelzorg

Verkrijging van gegevens

Wegwijs in mantelzorg verkrijgt de gegevens op volgende wijze:

  • U geeft de gegevens zelf aan Wegwijs in mantelzorg;
  • Wegwijs in mantelzorg krijgt ze van andere instanties of zorgverleners;
  • Je hebt contactgegevens ingevuld op de website;
  • Wegwijs in mantelzorg heeft openbare bronnen geraadpleegd;

Persoonsgegevens worden nooit gedeeld met derden behalve als:

  • Dit nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden die afgesproken zijn;
  • Wegwijs in mantelzorg aan een wettelijke verplichting moet voldoen;
  • Bevoegde instanties daarom vragen in verband met de uitvoering van hun wettelijke taak.

Wegwijs in mantelzorg kan u op verzoek altijd informeren aan wie zij gegevens heeft doorgegeven en welke gegevens zij heeft doorgegeven.

Bewaartermijnen

Wegwijs in mantelzorg heeft verschillende bewaartermijnen voor diverse gegevens die zij bij de uitvoering van haar werkzaamheden gebruikt.

  • Contactgegevens voor tot stand komen overeenkomst      4 weken
  • Bijzondere gegevens                                                    1 jaar
  • Algemene gegevens voor bedrijfsadministratie                 7 jaar

Contactgegevens die u op (online) formulieren invult voor informatie worden enkele weken bewaard om tot een overeenkomst te komen. Komt geen overeenkomst tot stand, dan verwijdert Wegwijs in mantelzorg uw gegevens. Bijzondere gegevens worden 1 jaar bewaard. Dit is geen wettelijk verplichte termijn. Op verzoek kan de termijn verkort worden (en de gegevens dus vernietigd) of verlengd worden (als er de verwachting is dat voor vervolgopdrachten deze gegevens weer nodig zijn). Mocht Wegwijs in mantelzorg  zelf inschatten dat de gegevens in de nabije toekomst nog nodig kunnen zijn, dan bewaart zij de gegevens eveneens, maar nooit langer dan 7 jaar. De termijn van 7 jaar voor het bewaren van de bedrijfsadministratie is een wettelijk verplichte termijn.

Beveiligingsniveau

Wegwijs in mantelzorg beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van gebruikelijke technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kun je denken aan firewalls, virusscanners, back-ups, fysieke en administratieve toegangscontroles tot de data en servers. Indien je van mening bent dat er toch misbruik is gemaakt van data, dan kunt je contact opnemen metWegwijs in mantelzorg. De contactgegevens onderaan deze verklaring.

Rechten van klanten en websitebezoekers

Indien u een relatie met Wegwijs in mantelzorg hebt, kunt u na een schriftelijk verzoek per post of e-mail via het onderstaande adres uw persoonlijke gegevens inzien of opvragen aan wie gegevens zijn doorgegeven. Indien het door Wegwijs in mantelzorg verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u Wegwijs in mantelzorg schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over diensten vanWegwijs in mantelzorg. Een gegeven toestemming voor het verwerken van gegevens of opvragen van gegevens bij derden kan altijd worden ingetrokken.

Eventuele klachten over de omgang met persoonsgegevens kunt u na melding bijWegwijs in mantelzorg, ook melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacy verklaring

Wegwijs in mantelzorg heeft het recht om haar privacy verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website www.wegwijsinmantelzorg.nlworden gepubliceerd.

 

Contactgegevens

Heb je vragen of verzoeken, stuur deze dan naar:

Wegwijs in mantelzorg

Mariëtte van de Ven-van den Wildenberg

Molenstraat 9

5527 GA Hapert

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

KvK nummer: 52200614