Mededeling

Beste mantelzorger,

 

 

Per 1 januari 2019 blijf ik actief als onafhankelijk cliëntondersteuner voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ).
Hebt u een WLZ-indicatie en wilt u ondersteuning, klik dan op de hier onderstaande link voor meer informatie.

 

https://onafhankelijkeclientondersteuner.nl/

 

 

 

U kunt mij bereiken op 06-18635482 of via het contactformulier op deze site. (klik hier)

 

 

Na 5,5 jaar met veel plezier als mantelzorgmakelaar gewerkt te hebben, stop ik per 01-01-2019 met mijn werkzaamheden.

Ik dank u hartelijk voor het in mij gestelde vertrouwen. U kunt mij altijd benaderen voor een mantelzorgmakelaar bij u in de buurt.

 
 

Arbeid en Zorg

Nederland telt 2,6 miljoen mantelzorgers. Bijna 1 miljoen mantelzorgers combineren mantelzorg met een baan. Zij zorgen gemiddeld 17 uur per week voor hun naaste.
1 op de 7 werkende mantelzorgers(ruim 220.000) is overbelast. Zij zorgen meer dan 23 uur per week.
In de leeftijdsgroep 45 – 65 jaar komen de meeste werkende mantelzorgers voor en er zijn meer vrouwen dan mannen die mantelzorg geven.
In de zorg, waar veel vrouwen werkzaam zijn, combineert 1 op de 5 werk met mantelzorg.

Prognoses geven aan dat het aantal werkende mantelzorgers in 2040 zal zijn verdubbeld, 1 op de 4 werkenden zal dan mantelzorger zijn.
We hebben tussen nu en 2040 te kampen met een verdubbeling van het aantal mensen met dementie en met toenemende vergrijzing, 1 op de 4 Nederlanders is dan 65+.

Door de vergrijzing en ontgroening, bezuinigingen, overheidsbeleid dat gericht is op arbeidsdeelname, krimpende voorzieningen en de transformatie van onze verzorgingsstaat naar een participatiestaat, zal de belasting voor mantelzorgers enorm toenemen.

Veel mantelzorgers delen hun zorgen niet op het werk. Zij willen hun baas en collega’s er niet mee lastig vallen.
Werkgevers weten daarom ook vaak niet hoeveel mantelzorgers zij in hun bedrijf hebben en welke knelpunten dit met zich mee kan brengen.

Werkende mantelzorgers leveren vooral eigen vrije dagen(30%) in om werk en mantelzorg te combineren. 26% maakt gebruik van kortdurend verlof. Van onbetaald langdurig verlof wordt nauwelijks gebruik gemaakt.
Het opnemen van een vrije dag maakt dat de vrije tijd in het teken komt te staan van mantelzorg. Een groeiende zorgzwaarte kan steeds meer vrije tijd van de mantelzorger opeisen, waardoor hersteltijd ontbreekt en ziekteverzuim toeneemt. Soms wordt ziekteverzuim aangewend om thuis zorg te kunnen geven.

Mantelzorg is niet alleen het verlenen van zorg, maar ook het regelen van de zorg en contacten onderhouden met verschillende instanties. Dat regelen kan meestal alleen onder normale werktijden, wanneer alle loketten geopend zijn.
Het regelen van zorg onder werktijd en het feit dat de werknemer met zijn hoofd bij de zorg thuis is, in plaats van bij zijn werk, noemen we intern(grijs) verzuim.

U kunt, als werkgever wel signalen onderkennen die in samenhang kunnen wijzen op mantelzorgtaken:

  • Er worden regelmatig verlofdagen opgenomen.
  • In de vakantie wordt doorgewerkt.
  • Er wordt in werktijd of pauzes naar instanties gebeld.
  • Bij personeelsuitjes meldt men zich af.
  • Men meldt zich vaker ziek met o.a. hoofdpijnklachten, slaapstoornissen, hoge bloeddruk of chronische lichamelijke klachten.